Sofia Rodriguez

Sofia Rodriguez

Expert

Biography

Sofia, ktorá sa narodila v pobrežnom meste Valencia, bola na začiatku očarená žiarivými svetlami a dráždivými zvukmi hracích automatov počas miestnych slávností. Vďaka španielskemu prísloviu „La suerte está echada“ (Kocka je hodená) sa jej láska k automatom zmenila z koníčka na oddanú kariéru v SlotsRank. Jej poslanie? Aby sme sa uistili, že každý hráč dostane z každého točenia to najlepšie, čo je podporené výskumom a bohatými skúsenosťami.

Areas of Expertise

Slots